PGD Phạm Hồng Thái - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: 33-35 Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Số điện thoại: 024 3715 1621

Số Fax: 024 3715 2472

Thông tin thêm: Trưởng phòng: Lê Anh Tuấn

Trực thuộc: Chi Nhánh Sóc Sơn

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận Ba Đình ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình, PGD Phạm Hồng Thái ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình Hà Nội