Lãi suất ngân hàng MBBank - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội


LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MB

1.  Lãi suất tiền gửi VND:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần 1%  
002 tuần 1%  
003 tuần 1%  
01 tháng 5%  
02 tháng 5.1%  
03 tháng 5.3%  
04 tháng 5.3%  
05 tháng 5.4%  
06 tháng 6.1%  
07 tháng 6.1%  
08 tháng 6.1%  
09 tháng 6.1%  
10 tháng 6.2%  
11 tháng 6.2%  
12 tháng 7.2% Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
13 tháng 6.9%  
18 tháng 6.9%  
24 tháng 7.5% Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
36 tháng 7%  
48 tháng 7%  
60 tháng 7%  
Không kỳ hạn 0.3%

 

2. Lãi suất tiền gửi USD:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng 0 %  
02 tháng 0 %  
03 tháng 0 %  
06 tháng 0 %  
09 tháng 0 %  
12 tháng 0 %  
24 tháng 0 %  
Không kỳ hạn 0 %

 

Chi nhánh, PGD ngân hàng MBBank