Lãi suất ngân hàng HDBank - Ngân hàng Ngân hàng HDBank


Lãi suất ngân hàng HDBank

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Biểu lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (%/năm)

1. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TẠI QUẦY:

a. Tiết kiệm có kỳ hạn thông thường:

b. Tiết kiệm không kỳ hạn:

    

c. Tiền gửi Bảo ngân tương lai:

 

d. Tiền gửi tiết kiệm Gửi góp linh hoạt (đã ngưng áp dụng tài khoản đã mở trước 05/12/2019):

e. Tiết kiệm Linh hoạt:

2. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN:

a. Tiền gửi Bảo ngân Online:

b. Tiền gửi Tiết kiệm Gửi góp linh hoạt trực tuyến:

  

c. Tiết kiệm Online

3. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN :

4. LÃI SUẤT TIỀN GỬI THANH TOÁN:

a. Tài khoản tiền gửi thanh toán:

  

b. Tài khoản tiền gửi thanh toán iSmart:

  

c. Tài khoản tiền gửi thanh toán lũy tiến:

Chi nhánh, PGD ngân hàng HDBank