Lãi suất ngân hàng SeABank - Ngân hàng Đông Nam Á


Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của ngân hàng Đông Á

Theo tổng hợp đầu tháng 8, Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank) tiếp tục công khai khung lãi suất gửi tiền tiết kiệm dưới hình thức tính lãi cuối kỳ được áp dụng trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,6%/năm. Theo đó, các mức lãi suất đều không đổi so với đầu tháng trước. 

Cụ thể, các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 - 5 tháng được áp dụng cùng một mức lãi suất chung là 4,25%/năm. Bên cạnh đó, mức lãi suất tiền gửi cao nhất nhất được duy trì áp dụng tại Ngân hàng Đông Á hiện nay là 7,6%/năm, áp dụng cho khách hàng có khoản tiền gửi ở kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng, khoản tiền gửi này theo hình thức tính lãi vào cuối kỳ.

Lãi suất cho vay của ngân hàng Đông Á

Bên cạnh sự duy trì lãi suất ở các tài khoản tiết kiệm, lãi suất cho vay của Ngân hàng Đông Á (DongA bank) cũng biến động không nhiều. Các khoản vay có mục đích khác nhau vẫn duy trì mức lãi suất ổn định, trong khoảng 8.5%/năm tới 9%. Theo đó, chỉ riêng ở khoản vay mua xe, người đi vay được hưởng lãi suất vay ở mức 8.5%/năm. Còn lại các khoản vay như vay kinh doanh, mua nhà, sản xuất nông nghiệp… vẫn ở nguyên mức lãi suất vay là 9%/năm.

Chi nhánh, PGD ngân hàng SeABank