Tỷ giá ngân hàng


Tỷ giá ngân hàng Vietcombank
Ngày: 16/09/2021

Giá Mua Giá Bán
USD 22,630.00 22,860.00
EUR 26,213.40 27,577.66
GBP 30,714.67 31,997.94
SGD 16,552.03 17,243.59
JPY 202.85 214.59
HKD 2,851.74 2,970.88
CNY 3,466.96 3,612.36
AUD 16,283.54 16,963.88
CAD 17,581.53 18,316.10
RUB 0.00 350.64
KRW 16.87 20.54
CHF 24,119.19 25,126.90
Tỷ giá Vietcombank hôm nay

Chi nhánh, PGD ngân hàng BIDV tại Hà Nội

Chi nhánh, PGD ngân hàng BIDV tại TP Hồ Chí MinhTin Tức