Tỷ giá ngân hàng


Tỷ giá ngân hàng Vietcombank
Ngày: 29/05/2023

Giá Mua Giá Bán
USD 23,290.00 23,660.00
EUR 24,541.48 25,915.65
GBP 28,219.39 29,422.65
SGD 16,923.13 17,644.73
CNY 3,253.74 3,392.99
JPY 163.38 172.96
HKD 2,922.87 3,047.50
AUD 14,899.29 15,534.59
CAD 16,784.16 17,499.83
CHF 25,303.33 26,382.25
KRW 15.32 18.66
RUB 0.00 308.40
Tỷ giá Vietcombank hôm nay

Chi nhánh, PGD ngân hàng BIDV tại Hà Nội

Chi nhánh, PGD ngân hàng BIDV tại TP Hồ Chí MinhTin Tức