Chi Nhánh Bến Thành - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3835 9323và02839256088

Số Fax: 028 3832 5041

Thông tin thêm: Lê Thị Thanh Tâm - Giám đốc

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận 1 ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận 1, Chi Nhánh Bến Thành ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận 1 Hồ Chí Minh