Lãi suất ngân hàng Petrolimex - Ngân hàng Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex


Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (BGBank)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI VNĐ
Kì hạn TIỀN GỬI VND
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI VND
Trả lãi hàng tháng (%/năm)
1  Ngày 0    
2  Ngày 0    
3  Ngày 0    
4  Ngày 0.20    
5  Ngày 0.20    
6  Ngày 0.50    
7  Ngày 0.20    
14  Ngày 0.20    
21  Ngày 0.20    
1  Tháng 3.95    
2  Tháng 3.95   3.94 
3  Tháng 3.95   3.94 
6  Tháng 5.90   5.83 
9  Tháng 5.90   5.79 
12  Tháng 6.40   6.22 
13  Tháng 6.50   6.30 
18  Tháng 7   6.67 
24  Tháng 6.80   6.39 
37  Tháng 6.80   6.20 

Chi nhánh, PGD ngân hàng Petrolimex