Lãi suất ngân hàng HSBC - Ngân hàng Ngân hàng HSBC Việt Nam


Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng ANZ

I.  Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân
1. Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn và Tiền Gửi Tiết Kiệm

2. Tài Khoản Giao Dịch

3. Tài Khoản Tiền Gửi Trực Tuyến

II. Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng Premier:

 

1. Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn và Tiền Gửi Tiết Kiệm

2. Tài Khoản Giao Dịch

3. Tài Khoản Tiền Gửi Trực Tuyến

Chi nhánh, PGD ngân hàng HSBC