Lãi suất ngân hàng Phuong Dong - Ngân hàng Ngân hàng Phương Đông


BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Áp dụng cho KHCN từ ngày 10/8/2020 (ĐVT: %/năm)

I. TIỀN GỬI THANH TOÁN/ TÀI KHOẢN THÔNG MINH/GÓI SẢN PHẨM GIÁO DỤC:

II. TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN:

Chi nhánh, PGD ngân hàng Phuong Dong