Lãi suất ngân hàng ACB - Ngân hàng Á Châu


LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG ACB

I. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN VND

1. Tiết kiệm Đại Lộc (ĐVT: triệu VND)

2. Tiền gửi có kỳ hạn, Tiết kiệm có kỳ hạn Truyền thống (đơn vị: triệu VND)

Ghi chú:

(1) : Đối với khoản gửi từ 30 tỷ trở lên: Lãi suất áp dụng là 7,50%/năm

(2): Đối với khoản gửi từ 30 tỷ: Lãi suất áp dụng là 7,20%/năm

3. Tiết kiệm Phúc An Lộc (đơn vị: triệu VND)

4. Tiền gửi Tích lũy (%/năm)

Thiên Thần Nhỏ - Thành Tài - An Cư Lập Nghiệp:

Tích lũy Tương Lai (áp dụng cho khoản gửi ngày đầu tiên):

5. Tiền gửi Online (đơn vị: triệu VND)

KH gửi tiền theo từng kỳ hạn nhất định, Lãi cuối kỳ (%/năm)

KH chọn kỳ hạn gửi theo yêu cầu, Lãi cuối kỳ (%/năm)

6. Tiết kiệm Ưu Tiên (đơn vị: triệu VND)

II. TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN VND

III. LÃI SUẤT HUY ĐỘNG USD

VI. CHỨNG CHỈ HUY ĐỘNG VÀNG (đã ngưng hoạt động từ 22/11/2012)

 

Chi nhánh, PGD ngân hàng ACB