Lãi suất ngân hàng Shinhan-bank - Ngân hàng Ngân hàng Shinhan Bank


Lãi suất Ngân hàng Shinhan Bank

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM (KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

I. Tiền gửi thanh toán

II.Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn Kỳ hạn Nhận

III. Tiền gửi tích lũy

  

IV. Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà

  

V. Tiền gửi tích lũy an gia

 

Chi nhánh, PGD ngân hàng Shinhan-bank