Lãi suất ngân hàng Construction - Ngân hàng Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam


LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CB

1. Lãi suất huy động tiền gửi VND:

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND
Áp dụng kể từ ngày 07/07/2020

Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết.

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,200%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn Trả lãi
cuối kỳ (%/năm)
Trả lãi
hàng tháng (%/năm)
Trả lãi
hàng quý (%/năm)
Trả lãi
trước (%/năm)
1 tuần 0,200      
2 tuần 0,200      
3 tuần 0,200      
1 tháng 4,250     4,233
2 tháng 4,250 4,241   4,218
3 tháng 4,250 4,233   4,203
4 tháng 4,250 4,226   4,189
5 tháng 4,250 4,218   4,174
6 tháng 7,000 6,896 6,936 6,760
7 tháng 7,000 6,877   6,722
8 tháng 7,000 6,857   6,684
9 tháng 7,000 6,838 6,877 6,647
10 tháng 7,000 6,819   6,611
11 tháng 7,000 6,800   6,574
12 tháng 7,000 6,781 6,820 6,539
13 tháng 7,200 6,953   6,679
15 tháng    7,250 6,958 6,999 6,646
18 tháng            7,250 6,900 6,940 6,537
24 tháng            7,250 6,788 6,826 6,330
36 tháng 7,250 6,576 6,612 5,953
48 tháng 7,250 6,381 6,415 5,619
60 tháng 7,250 6,201 6,233 5,320

2. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tích lũy VND: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY VND
Áp dụng kể từ ngày 07/07/2020

Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
06 tháng 6.75
01 năm đến 10 năm 6.8

3. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE VND
Áp dụng kể từ ngày 07/07/2020)

Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
1 tháng 4,250
2 tháng 4,250
3 tháng 4,250
4 tháng 4,250
5 tháng 4,250
6 tháng 6,800
7 tháng 6,700
8 tháng 6,700
9 tháng 6,700
10 tháng 6,700
11 tháng 6,700
12 tháng 6,900
13 tháng 6,950
15 tháng 7,000
18 tháng 7,000
24 tháng 7,000
36 tháng 7,000
48 tháng 7,000
60 tháng 7,000

Chi nhánh, PGD ngân hàng Construction