Lãi suất ngân hàng Vietbank - Ngân hàng Ngân hàng Việt Nam Thương Tín


Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

I. SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG

1. Tiết kiệm truyền thống, Tiền gửi/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn:

(*) Kỳ hạn 13 tháng : - Áp dụng đối với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. - Đối với các khoản huy động đến hạn sẽ được tái tục kỳ hạn 13 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 12 tháng.

2. Tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản ký quỹ (gọi chung là Không kỳ hạn)

II. SẢN PHẨM TIỀN GỬI KHÁC

1. Tiết kiệm đa tiện ích

2. Tiết gửi Online có kỳ hạn

3. Tiết kiệm Quyền Chọn

4. Tiết kiệm Trung niên An Lộc

5. Tiết kiệm Chắp cánh tương lai

6. Tiết kiệm Phát Lộc

 

 

Chi nhánh, PGD ngân hàng Vietbank