Lãi suất ngân hàng Eximbank - Ngân hàng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam


Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank niêm yết tại quầy tháng 7/2020

Kì hạn

Lãnh lãi trước

Lãnh lãi

hàng tháng

Lãnh lãi

hàng quí

Lãnh lãi hàng 6 tháng

Lãnh lãi hàng năm

Lãnh lãi

cuối kì

Không kỳ hạn

 

 

 

 

 

0,1

1 tuần

 

 

 

 

 

0,2

2 tuần

 

 

 

 

 

0,2

3 tuần

 

 

 

 

 

0,2

1 tháng

3,9

 

 

 

 

4,2

2 tháng

3,9

4

 

 

 

4,2

3 tháng

3,9

4,05

 

 

 

4,25

4 tháng

3,9

4,05

 

 

 

4,25

5 tháng

3,9

4,05

 

 

 

4,25

6 tháng

5,2

5,4

5,5

 

 

5,6

7 tháng

5,3

5,5

 

 

 

5,7

8 tháng

5,3

5,5

 

 

 

5,7

9 tháng

5,4

5,6

5,7

 

 

5,8

10 tháng

5,4

5,6

 

 

 

5,8

11 tháng

5,4

5,6

 

 

 

5,8

12 tháng

6,3

6,8

6,9

6,9

 

7,2

13 tháng

 

 

 

 

 

8,4

15 tháng

6,4

7,1

7,2

 

 

7,3

18 tháng

6,4

7,2

7,3

 

 

7,4

24 tháng

6,4

7,3

7,4

 

7,4

8,4

36 tháng

6,4

7,3

7,4

 

7,4

7,5

60 tháng

4,6

4,7

5

 

5,1

6

Nguồn: Eximbank

Chi nhánh, PGD ngân hàng Eximbank