TÌM KIẾM CHI NHÁNH, PGD CÁC NGÂN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

Công cụ tìm kiếm chi nhánh, phòng giao dịch nhanh nhất và đầy đủ chi tiết.Chi nhánh ngân hàng Saigonbank tại các tỉnh thành

Hồ Chí Minh

 • Ngân hàng Saigonbank có 10 phòng giao dịch tại Hồ Chí Minh

Hà Nội

 • Ngân hàng Saigonbank có 10 phòng giao dịch tại Hà Nội

Đồng Nai

 • Ngân hàng Saigonbank có 3 phòng giao dịch tại Đồng Nai

Bình Dương

 • Ngân hàng Saigonbank có 3 phòng giao dịch tại Bình Dương

Quảng Ninh

 • Ngân hàng Saigonbank có 5 phòng giao dịch tại Quảng Ninh

Đắk Lắk

 • Ngân hàng Saigonbank có 2 phòng giao dịch tại Đắk Lắk

Cần Thơ

 • Ngân hàng Saigonbank có 4 phòng giao dịch tại Cần Thơ

Hải Phòng

 • Ngân hàng Saigonbank có 4 phòng giao dịch tại Hải Phòng

Đà Nẵng

 • Ngân hàng Saigonbank có 3 phòng giao dịch tại Đà Nẵng

Thừa Thiên Huế

 • Ngân hàng Saigonbank có 3 phòng giao dịch tại Thừa Thiên Huế

An Giang

 • Ngân hàng Saigonbank có 2 phòng giao dịch tại An Giang

Tiền Giang

 • Ngân hàng Saigonbank có 1 phòng giao dịch tại Tiền Giang

Bình Thuận

 • Ngân hàng Saigonbank có 4 phòng giao dịch tại Bình Thuận

Lào Cai

 • Ngân hàng Saigonbank có 3 phòng giao dịch tại Lào Cai

Cà Mau

 • Ngân hàng Saigonbank có 1 phòng giao dịch tại Cà Mau

Sóc Trăng

 • Ngân hàng Saigonbank có 1 phòng giao dịch tại Sóc Trăng

Bạc Liêu

 • Ngân hàng Saigonbank có 5 phòng giao dịch tại Bạc Liêu

Ngân hàng Saigonbank

 • Swift Code:
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
 • Số điện thoại: 083 9143 183
 • Số Fax: 083 9143 193
 • Website: www.saigonbank.com.vn
 • Email: webadmin@saigonbank.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Sài Gòn Công Thương
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Thứ Ba 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Thứ Tư 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Thứ Năm 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Thứ 6 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Thứ Bảy Đóng cửa Đóng cửa
  Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

Là Ngân hàng cổ phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16 tháng 10 năm 1987, trước khi có Luật Công ty và Pháp lệnh Ngân hàng với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng.

Sau hơn 30 năm thành lập, SAIGONBANK đã tăng vốn điều lệ từ 650 triệu đồng lên 3.080 tỷ đồng theo tiến độ:

Năm 1987, vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng, gồm 13.000 cổ phần bằng nhau với mệnh giá là 50.000 đồng/cổ phần.

Năm 1990, Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông quyết định tái định mệnh giá cổ phần từ 50.000 đồng lên 250.000 đồng/cổ phần (lên 05 lần – 500%). Vốn điều lệ sau khi được tái định giá là 3,25 tỷ đồng.

Năm 1992, sau một thời gian vận động các thành phần kinh tế tham gia mua cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 9,25 tỷ đồng.

Năm 1993, được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Công văn số 192/CV-NH5 ngày 04 tháng 5 năm 1993, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 50,54 tỷ đồng.

Năm 1995, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 99,825 tỷ đồng.

Năm 2000, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 144,996 tỷ đồng.

Năm 2002, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 181,996 tỷ đồng.

Năm 2003, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 250,000 tỷ đồng.

Năm 2004, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 303,500 tỷ đồng.

Năm 2005, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Năm 2006, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 689,255 tỷ đồng.

Năm 2007, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 1.020 tỷ đồng.

Năm 2009, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.

Ngày 05.10.2010, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 1.742 đồng.

Ngày 29.12.2010, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 2.460 tỷ đồng.

Ngày 30.12.2011, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 2.960 tỷ đồng.

Ngày 15.03.2012, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 3.034 tỷ đồng.

Ngày 26.09.2012, SAIGONBANK tăng vốn điều lệ lên 3.080 tỷ đồng.

Nhờ vốn điều lệ tăng trưởng qua từng năm SAIGONBANK đã thúc đẩy tăng trưởng nghiệp vụ, phát triển mạng lưới hoạt động, kết quả kinh doanh liên tục có lời, cổ đông nhận cổ tức khá cao từ đồng vốn đầu tư ban đầu.