Lãi suất ngân hàng Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam


Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của ngân hàng Agribank

Tại thời điểm cập nhật tháng 8, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân và doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được điều chỉnh giảm so với đầu tháng 8. Trong đó lãi suất huy động tiền gửi cho cá nhân ấn định dao động trong khoảng 3.5-6%/năm. Cao nhất rơi vào mức là 6%/năm áp dụng đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, thấp nhất là 3.5%/năm dành cho khoản tiết kiệm 1-2 tháng, tính lãi vào cuối kỳ. Các khoản tiết kiệm này dành cho đối tượng khách hàng gửi tiền là VNĐ.

Đối với những đối tượng khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi VNĐ dao động trong khoảng 3.5-5.5%/năm. Mức 5.5%/năm dành cho khoản tiết kiệm 12 tháng trở lên. Còn đối với mức lãi thấp nhất là 3.5%/năm, đây là mức lãi suất dành cho khoản tiết kiệm 1-2 tháng.

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của ngân hàng Agribank tháng 08/2020

 

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm Doanh Nghiệp của ngân hàng Agribank tháng 08/2020

 

Lãi suất cho vay của ngân hàng Agribank

Đi cùng với sự giảm nhẹ lãi suất ở các tài khoản tiết kiệm có thời hạn, lãi suất cho vay của Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng biến động không nhiều. Các khoản vay có mục đích khác nhau vẫn duy trì mức lãi suất ổn định, đồng loạt rơi vào 7.5%/năm.

Chi nhánh, PGD ngân hàng Agribank