Chi Nhánh Sài Gòn - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 3835 9323 - 028 3835 9262

Số Fax: 028 3832 5041

Thông tin thêm: Giám đốc: Nguyễn Quốc Toản

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận 1 ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận 1, Chi Nhánh Sài Gòn ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận 1 Hồ Chí Minh