PGD Giảng Võ - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà C4 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3736 8078 - 024 3211 5584

Số Fax: 024 3736 8078

Thông tin thêm: Trưởng phòng: Chu Thị Thường

Trực thuộc: Chi Nhánh Thành Công

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận Ba Đình ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình, PGD Giảng Võ ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình Hà Nội