PGD Hàng Bún - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 55 Hàng Bún, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3715 1621

Số Fax: 024 3715 2472

Thông tin thêm: Hoàng Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng phụ trách

Trực thuộc: Sở Giao Dịch

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận Ba Đình ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình, PGD Hàng Bún ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình Hà Nội