PGD Trần Phú - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 34B Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3828 5143

Số Fax: 024 3928 6877

Thông tin thêm: Nguyễn Hương Giang - Phó trưởng phòng

Trực thuộc: Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận Ba Đình ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình, PGD Trần Phú ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình Hà Nội