PGD Số 5 - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: 85 Giang Văn Minh. Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Số điện thoại: 024 3722 3795

Số Fax: 024 3722 6043

Thông tin thêm: Phan Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận Ba Đình ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình, PGD Số 5 ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình Hà Nội