PGD 55 Cửa Nam - Ngân hàng BIDV

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 55B Cửa Nam,Phường Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Số điện thoại: 024 3976 6091

Thông tin thêm:

Trực thuộc: CN Hồng Hà

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng BIDV


Chi nhánh ngân hàng BIDV tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng BIDV, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng BIDV, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm, PGD 55 Cửa Nam ngân hàng BIDV, địa chỉ chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội