PGD Hàng Chiếu - Ngân hàng BIDV

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 45, Phố Hàng Chiếu - Đồng Xuân-Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số điện thoại: 024 3928 3197

Thông tin thêm:

Trực thuộc: CN Hoàn Kiếm

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng BIDV


Chi nhánh ngân hàng BIDV tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng BIDV, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng BIDV, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm, PGD Hàng Chiếu ngân hàng BIDV, địa chỉ chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội