PGD Hàng Đậu - Ngân hàng BIDV

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 14 Hàng Đậu,Phường Đồng Xuân,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3927 2730

Số Fax:

Thông tin thêm:

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng BIDV


Chi nhánh ngân hàng BIDV tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng BIDV, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng BIDV, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm, PGD Hàng Đậu ngân hàng BIDV, địa chỉ chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội