PGD Thuốc Bắc - Ngân hàng BIDV

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 96 Phố Thuốc Bắc,Phường Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3928 4957

Thông tin thêm:

Trực thuộc: CN Hoàn Kiếm

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng BIDV


Chi nhánh ngân hàng BIDV tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng BIDV, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng BIDV, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm, PGD Thuốc Bắc ngân hàng BIDV, địa chỉ chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội