QTK Nguyễn Hữu Huân - Ngân hàng BIDV

Thông tin chung:

Địa chỉ: 47B Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3935 1830

Thông tin thêm:

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng BIDV


Chi nhánh ngân hàng BIDV tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng BIDV, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng BIDV, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm, QTK Nguyễn Hữu Huân ngân hàng BIDV, địa chỉ chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội