PGD Bạch Đằng - Ngân hàng Vietinbank

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 212 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Số điện thoại: None

Thông tin thêm:

Trực thuộc: PGD Bạch Đằng

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietinbank


Chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng Vietinbank, chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại Quận Hoàn Kiếm, PGD Bạch Đằng ngân hàng Vietinbank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội