PGD Ngọc Khánh - Ngân hàng Vietcombank

Thông tin chung:

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Số điện thoại: 024 3237 3594

Số Fax: 024 3237 3595

Thông tin thêm: Trưởng phòng: Nguyễn Thị Liên Hương

Trực thuộc: Sở Giao Dịch

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng Vietcombank


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quận Ba Đình ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình, PGD Ngọc Khánh ngân hàng Vietcombank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Quận Ba Đình Hà Nội