Phòng Giao dịch Kim Liên - Ngân hàng MBBank

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 132 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024 3941 2345

Số Fax: 024 3941 2568

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng MBBank


Chi nhánh ngân hàng MBBank tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng MBBank, chi nhánh Quận Hai Bà Trưng ngân hàng MBBank, chi nhánh ngân hàng MBBank tại Quận Hai Bà Trưng, Phòng Giao dịch Kim Liên ngân hàng MBBank, địa chỉ chi nhánh ngân hàng MBBank tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội