PGD Tràng Tiền - Ngân hàng BIDV

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 9, Phố Đinh Lễ - Tràng Tiền-Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số điện thoại: 024 3936 2683

Thông tin thêm:

Trực thuộc: CN Hà Nội

Chi nhánh cùng quận / huyện ngân hàng BIDV


Chi nhánh ngân hàng BIDV tại các tỉnh khác


Chi nhánh ngân hàng BIDV, chi nhánh Quận Hoàn Kiếm ngân hàng BIDV, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm, PGD Tràng Tiền ngân hàng BIDV, địa chỉ chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội